Neohodnoceno

Solární měnič/regulátor MPPT VOLT 3000 GREEN BOOST 3kW

Solární měnič slouží k napájení topných zařízení, jako jsou elektrokotle, topidla, topné rohože, elektrické přímotopy atd. přímo z fotovoltaických panelů bez použití bateriového uložiště.

 

Skladem
Kód: VOLT 3000
Značka: VOLT Polska
5 500 Kč 4 545,45 Kč bez DPH
Kategorie: Soláry
solarni regulator mppt volt 3000 green boost 3kw pro fve ohrev vody
Akce DOPRAVA ZDARMA

Solární měnič umožňuje připojit dvě zařízení s určením priority, např. topné těleso bojleru a topné těleso akumulační nádoby. Díky použití technologie MPPT maximalizuje využití energie z fotovoltaických panelů a automaticky se přizpůsobuje příkonu spotřebiče. Měnič je určený pro ostrovní provoz v místech bez elektrické veřejné sítě. Používá se také pro bojlery se dvěma topnými tělesy, nebo pro bojlery sloužící jako předehřev primárnímu bojleru (např. plynového).

Regulátor vyhovuje novým podmínkám NZU Light 2024 v případě, pokud je instalován zásobník, který obsahuje dvě spirály, případně bivalence je zajištěna výměníkem z tepelného čerpadla, plynového kotle, nebo druhým zásobníkem. Nevyhovuje bez aditivního zařízení, pokud se jedná o klasický bojler, který lze nahřát pouze pomocí jedné elektrické patrony. Obsluha a nastavení zde není, je pouze na aditivních zařízeních (minimální teplota).

 

Hlavní vlastnosti


• Vstupní napětí: 120 až 350V DC
• Výstupní napětí: 120 až 245V AC
• Maximální výkon: 3000W
• Průběh napětí: modifikovaná sinusovka
• MPPT regulátor
• Zapojení FV panelů: sériové nebo sérioparalelní
• Ochrany: přetížení, zkrat, tepelná, přepěťová
• Hliníkový obal
• LED displej
• Aktivní chlazení ventilátorem
• Minimální průměr kabelu přívodního kabelu od FV panelů: 4 mm2
• Vzdálenost montážních otvorů: 220 × 135 mm

 

Rozměr a váha měniče

• Rozměr měniče 345 x 215 x 120 mm

• Váha 2,7 kg

 

Jak funguje měnič VOLT GREEN BOOST 3000?
 

Stejnosměrný proud generovaný na fotovoltaických modulech (panelech), který není vhodný pro přímé napájení topného zařízení (kvůli vysokému stejnosměrnému napětí), je měničem přeměněn na střídavý proud, který lze použít k napájení topného zařízení.

 

Jaká zařízení umožňuje měnič napájet?
 

• Elektrické kotle
• Ohřívače
• Elektrické ohřívače
• Elektrické rohože
• Podlahové vytápění

 

Popis systému a dvou výstupů

 

Systém je velmi jednoduchý a funkční. Je potřeba 4 až 9 klasických FV panelů (250W - 400W), které budou zapojeny do série a jejich celkové stejnosměrné napětí (DC) bude v rozsahu od 120V do 350V. Stejnosměrný proud generovaný v panelech, který není vhodný pro přímé napájení topných zařízení, se v měniči přeměňuje na střídavý proud, který lze použít k napájení topných zařízení.

Doporučujeme však použít takový počet panelů, aby jejich celkové napětí přesahovalo 220 V, ale nebylo vyšší než 280 V. To umožní dobrý výkon celého systému.

Proč právě takový rozsah napětí?

Například pokud je měnič napájen ~130 V, bude po připojení 1500W ohřívače výkon spotřebovávaný ohřívačem pouze asi 400W. V rozsahu 230-280V bude výkon spotřebovaný ohřívačem v rozmezí cca 1400-1800W.

Je třeba dodat, že při systémovém napětí nad 280V se výstupní napětí ani v režimu MPPT nezvýší nad 250-260V, a tudíž na ohřívači nebude získán žádný další výkon.

Pro typické moduly o výkonu cca 400W, kde je výstupní napětí při zátěži cca 32V, je optimální použít 7-8 jednotek + ohřívač o výkonu cca 2000-2500W.
 

Maximální výkon systému je 3kW, střídač má prioritní výstup "1", který má vždy napětí, a závislý výstup "2", který se zapne, když není spotřebována žádná energie na výstupu "1" a vypne se při odběru energie z výstupu opět "1".

To vám umožní připojit dvě topná zařízení, z nichž jedno bude ohříváno jako první a druhé, když termostat prvního přestane přijímat energii z měniče. Díky implementované funkci MPPT se měnič automaticky přizpůsobí výkonu ohřívače a nastaví jeho pracovní bod tak, aby energie přijímaná ze systému fotovoltaických panelů byla maximální.

 

Jaké je napětí na výstupu měniče?

 

Napěťový průběh generovaný měničem je obdélníkový / modifikovaný sinusový průběh, a proto je vhodný pouze pro napájení odporových zařízení, jako jsou topná tělesa. Kromě toho je úroveň výstupního napětí závislá na napětí z fotovoltaických panelů. Toto (výstupní napětí) je jen o málo nižší než vstupní stejnosměrné napětí.

Sériově zapojené moduly generující 130 V poskytnou výstupní napětí přibližně 120 V, 200 V -> 190 V, 300 V a více -> 250/260 V.

Ve stabilním režimu střídač zvýší napětí na cca 230V, ale jen do určité míry. Rozhodně nezvýší napětí např. ze 180V na 230V. Funguje pouze v rozsahu cca 230V až 350V DC (vstupní napětí).

V režimu MPPT se výstupní napětí zvyšuje, ale až na hodnotu cca 260V, i když je výstupní stejnosměrné napětí 310V. Zdá se tedy, že napětí/kvantita modulů by neměla být příliš vysoká.


Ochrany


• ochrana proti přetížení
• ochrana proti zkratu
• tepelná ochrana (100 °C)
• ochrana přepěťová

Zařízení má navíc vnitřní ochranu maximálního výkonu, který je 3kW (celkový výkon panelů by neměl přesáhnout 5kW).


LED displej


Převodník Green Boost je vybaven LED displejem, který uživatele informuje o parametrech FV instalace:

• SOLAR STATUS – když je FV napětí větší než 80% jmenovitého napětí zařízení, indikátor se rozsvítí. Jinak bude blikat
• PRIMÁRNÍ VÝSTUP – svítí, když je zásuvka 1 funkční
• SEKUNDÁRNÍ VÝSTUP – svítí, když je zásuvka 2 funkční
• PV VOLTAGE – skutečné vstupní napětí FV
• PV CURRENT – aktuální vstupní proud PV
• OUTPUT VOLTAGE – stav výstupního napětí, zobrazuje aktuální výstupní napětí převodníku
• REŽIM MPPT – svítí, když je zvolen provozní režim MPPT
• OVER HEAT – svítí, když se zařízení přehřívá
• SYSTEM FAULT – svítí, když je FV napětí příliš vysoké, nebo střídač nefunguje správně (trvalé světlo), nebo varuje před přetížením (kontrolka bliká)

 

KE STAŽENÍ - VOLT 3000 GREEN BOOST_CZ_manuál

KE STAŽENÍ - VOLT 3000 GREEN BOOST_CZ_NAVOD